Bibel, bön och Lärjungaskap

Medarbetare

Vår personal består dels av anställda, men också av frivilliga.

Fler bilder är på väg så att alla frivilliga kommer med!

Stacks Image 476

Verksamhetsledare: Per-Olof Hermansson är gift med Marie.

Nås på: verksamhetsledare@larjungagarden.se, 0709-91 97 60

Stacks Image 91

Karin Rådberg är pensionerad gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen.

nås på: km.radberg@gmail.com, 072- 588 15 14
Stacks Image 548

Husfru Kate Hultqvist är pensionerad skollärare från Gråbo och ansvarig för samordning av vårt frivilligarbete.

nås på: husfru@larjungagarden.se, 070-304 13 19
Stacks Image 94

Husmor Marie Hermansson

Stacks Image 146

Ingegerd Stenbäck - tidigare föreståndarinna tillsammans med sin man Carl-Gustaf Stenbäck.
Stacks Image 629
Birgitta Envall
Stacks Image 626

Vaktmästare Bo Hallberg.
076-878 40 60