Bibel, bön och Lärjungaskap

Kontakt

Adress: Lärjungagården, Solbergavägen 2, 511 93 Torestorp

Växel: 0320 - 558 40 Du kopplas till en ringkedja där flera av oss svarar. Ring många signaler så kopplas det vidare till nästa person i kedjan.

Ordförande, Lars Björkman: Hem 0325 624075; Mobil 076 1916555

Verksamhetsledare, Per-Olof Hermansson: 070-558 40 59

Husfru, Kate Hultqvist: 070-558 48 65

Husmor, Marie Hermansson: 0709-91 97 69

Hemsida: www.lärjungagården.se

Facebook: https://www.facebook.com/larjungagarden

Kaplan: kaplan@larjungagarden.se (vakant)

Bg 5655- 8356

Orgnr: 855100 - 0394

Lärjungagården är beroende av gåvor och kollekter!

Vi är tacksamma för varje gåva!