Bibel, bön och Lärjungaskap

Nybörjarkurs i Bibelhebreiska

Länk till Kurs-möten på Zoom:

Vi möts normalt på måndagar 19.30 - 20.30

Kursen startade hösten 2021 och fortsätter tills vi gått igenom Nava Bergmans kursbok.

Ni som vill kan gå kursen genom att köpa boken och se tidigare genomgångar av bokens kapitel via inspelade Zoom-möten som ligger på Youtube. Kontakta verksamhetsledare@larjungagarden.se för information.

Vi möts via Zoom två-tre gånger per månad en bestämd kväll i veckan. Dag bestäms när deltagare anmält sig så att det passar de flesta. Kursen kommer att löpa under minst två terminer och längre om det finns intresse.

Kursen hålls i samarbete med föreningen Shalom över Israel.

Vi använder oss av Nava Bergmans kursbok: Kursbok

Till kursboken hör en övningsbok: Övningsbok

Målet är att lära sig läsa bibeltexter, och använda moderna verktyg vid läsningen. Några saker kommer vi inte att fokusera så mycket på t.ex beskrivningen av den historiska ljudläran, utan här fokuserar vi på hur hebreiskan ser ut i den form vi nu har den. Vi kommer använda det moderna (israeliska) uttalet, och även se hur man skriver hebreiska med kursiv skrift, något som underlättare skrivande av gloslistor m.m.

Efter vi gått igenom Nava Bergmans bok fortsätter vi med läsning av bibliska texter. Om intresse finns kan vi även ge en introduktion till modern hebreiska senare.

Vill du veta mer kan du ringa 0709-91 97 60 eller skicka epost till verksamhetsledare.

Jag som leder kursen heter Per-Olof Hermansson. 1977 var jag ett halvår på Kibbutz Ein Dor, och gick då Ulpan Aleph-Bet, och lärde mig grunderna till modern hebreiska.

Jag har en Fil.Kand med Hebreiska som huvudämne, och en Teol.Kand. med GT och NT som huvudämne. Båda från Uppsala Universitet.

1981-1982 studerade jag på Hebrew University i Jerusalem. På sommaren 1981 gick jag på universitetets Ulpan i två månader, och avlade sedan Hebrew exemption exam (HaPtor) så att jag fick studera med israelerna med hebreiska som undervisningsspråk. Fokus vara tidiga judiska texter, t.ex Mishna, Talmud, Aggada, Midrasher och texterna från Qumran.

Jag har uppehållit min hebreiska genom regelbundna studier genom åren, och är idag doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Åbo Akademi.